Pfiff Bier

2 cl Ramazzotti oder Averna

   
© Alexander Weller